МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ

Чорна металургія
Структура металургійної промисловості, її значення у господарстві, передумови розвитку. Металургійна промисловість України представлена чорною та кольоровою металургією. Перша займається видобутком руд чорних металів (залізних, марганцевих, хромових), виплавкою чавуну і сталі, виробництвом прокату і феросплавів (мал. 129). В Україні чавун отримують за старими технологіями — в доменних печах. Через високий уміст вуглецю чавун крихкий і розтріскується від удару. Після повторної переплавки чавуну у сталеплавильних цехах отримують різні сорти сталі та феросплавів (сплави заліза з іншими металами). З остигаючої сталі отримують заготовки певної форми — найчастіше листи, дріт, труби. Цю продукцію в металургії називають прокатом.

 

Основні виробництва в чорній металургії

Мал. 129. Основні виробництва в чорній металургії


Прокат є основним конструкційним матеріалом, який використовує машинобудівний комплекс. Зараз чорна металургія в Україні належить до основних галузей промисловості, які мають експортну орієнтацію. У нашій країні на початку 1990-х років видобували 105 млн т залізної руди (13 % світового видобутку), 7,1 млн т марганцевої (близько 9 %), а також виробляли значну частку чавуну (45 млн т), сталі (53 млн т) та прокату (45 млн т). Хоча в середині 1990-х років обсяги виробництва в металургійному комплексі помітно зменшилися, але частка його у вартості промислової продукції суттєво зросла. У 2000-2008 рр. вона становила близько 22 %. У 2008 році підприємства України видобули 72,7 млн т залізної руди, понад 2,7 млн т марганцевої руди, виплавили 31 млн т чавуну, 38 млн т сталі, виробили 20,5 млн т прокату.

 

Виплавка й використання заліза на території України відомі ще з часів Київської Русі. На Поліссі, у Передкарпатті з болотяних руд на деревному вугіллі виплавляли залізо в ХІV-ХVІІІ ст. З 1872 року став до ладу в Юзівці (тепер Донецьк) металургійний завод на коксі. У 1913 році в Україні діяло понад 120 металургійних підприємств. У період Першої та Другої світових воєн галузь була повністю зруйнована. У 50-ті роки XX ст. більшість підприємств було відбудовано, почалося спорудження нових заводів, у тому числі в останні роки з використанням киснево-конверторного та бездоменного (в електропечах) способів виплавки сталі.

 

Чи знаєте ви, що...
У 1913 р. в межах України вироблялося 68 % чавуну і 57 % сталі царської Росії. Частка України в загальносоюзному виробництві у 1990 р. становила 48 % чавуну, 40 % сталі, 41 % готового прокату і 36 % сталевих труб.


Виробничі особливості галузі. Сировиною для чорної металургії є залізна й марганцева руди, хроміти, а також металобрухт. Використовують деякі готові кольорові метали. Основним видом палива є кокс, а також природний газ або дрібномелене вугілля. Використовують у металургійному виробництві також флюсові вапняки і доломіти, вогнетривкі глини для печей, формувальні піски.

 

Для чорної металургії характерні комбінування і концентрація виробництва. В Україні понад 90 % виплавленого чавуну, сталі й прокату виробляють комбінати повного циклу з річною виплавкою понад 1 млн т. Крім основного виробництва, до складу металургійного комбінату входять коксохімічний завод, агломераційна фабрика, електростанція, азотно-туковий завод, завод будівельних матеріалів тощо (мал. 132).

 

Схема типового комбінату повного циклу

Мал. 132. Схема типового комбінату повного циклу


Агломерат (збагачена залізна руда) разом з коксом і флюсами (вапняками, які використовують для видалення зайвих сполук з розплавленого заліза) завантажують у доменні печі. Частина чавуну, яку переробляють на сталь (переробний чавун), у рідкому стані надходить до сталеплавильних печей. Охолоджена сталь у вигляді злитків надходить до прокатного цеху, де з них виробляють прокат. З відходів основного виробництва виготовляють цемент, азотні добрива тощо. Тобто на комбінаті повного циклу здійснюють усі стадії виробничого процесу — від видобутку руди до випуску кінцевої продукції.

 

Чи знаєте ви, що...
Чорна металургія — матеріаломістка галузь. На виготовлення 1т чавуну витрачають 1,2-1,5 т коксівного вугілля, не менше 1,5 т залізної руди, 0,5 т флюсових вапняків, 30 м3 води.


У чорній металургії, крім комбінатів повного циклу (великої металургії), є ще заводи переробної металургії, що виробляють тільки сталь (з довізного чавуну та металобрухту), прокат чи феросплави. На багатьох машинобудівних заводах є металургійні цехи (маламеталургія), які виготовляють для власних потреб сталь, чавунне й сталеве литво.

 

Раніше сталь стримували в мартенівських печах, які спалюють кокс для виплавки металу. У 2000-2005 роках уже понад 60% цієї продукції давали електропечі та конвертори (печі, де із залізної руди безпосередньо виробляють сталь). З'явилася нова підгалузь чорної металургії — порошкова металургія. Вона, використовуючи порошки металів, виробляє їх сполуки, що характеризуються високою твердістю, стійкістю проти корозії.

 

Оскільки понад 75 % собівартості чавуну припадає на сировину і паливо (кокс — 50 %), то й основними факторами розміщення підприємств галузі є паливний і сировинний. Переробна і мала металургія орієнтуються на споживача (великі машинобудівні заводи), а виробництво сталі в електропечах — на електроенергію. Важливе значення для металургійних підприємств має наявність води.

 

Чи знаєте ви що...
На чорну металургію припадає близько 20 % усього використання прісної води промисловістю. При цьому 30 % спожитої води втрачається безповоротно, а інша частина проходить 5-кратну очистку та повертається на підприємство.

 

Географія і перспективи чорної металургії. В Україні історично сформувалися і досі існують три основні райони чорної металургії: Донецький (13 заводів), Приазовський (5 заводів), Придніпровський (14 заводів). Перші два райони орієнтуються переважно на паливо і споживача, а Придніпров'я — на родовища залізних і марганцевих руд, воду Дніпра.

 

Найбільшим виробником чорних металів і прокату є Придніпровський металургійний район, у якому видобувають 95 % залізної й 100 % марганцевої руд, виплавляють близько 50% чавуну, сталі та прокату, а також 66 % сталевих труб і 83 % феросплавів. Тут сформувалися три великі промислові вузли: Дніпропетровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ), Запорізький (запорізькі заводи «Запоріжсталь», електросталеплавний «Дніпроспецсталь», завод феросплавів) та Криворізький (кар'єри, шахти і збагачувальні комбінати залізних руд Кривого Рогу, марганцевих Нікополя, а також металургійні, трубні й феросплавні заводи цих міст). Кременчуцький вузол перебуває в стадії формування. Тут діє лише Дніпровський гірничо-збагачувальний комбінат, який працює на рудах Кременчуцького залізорудного родовища. На підприємствах Придніпров'я використовують вогнетривкі глини з місцевих родовищ, а вапняки довозять з Криму.

 

Чи знаєте ви, що...
Унікальним для України явищем є залізниця Донбас — Кривий Ріг, яка є триколійною. В одному напрямку везуть коксівне вугілля, у зворотному — залізорудний концентрат.


Донецький металургійний район сформувався на базі місцевих родовищ високоякісного коксівного вугілля, вапняків, залізної руди Кривого Рогу та нікопольського марганцю. Найбільшими центрами чорної металургії на Донбасі є Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Харцизьк. До найбільших в Україні належать Алчевський комбінат, Донецький, Єнакіївський, Краматорський, Костянтинівський металургійні заводи, Харцизький та Макіївський трубопрокатні заводи. До складу Приазовського району чорної металургії входять заводи Маріуполя, а також залізорудне родовище та гірничо-збагачувальний комбінат у Керчі. Один з найбільших заводів повного циклу — «Азовсталь», що в Маріуполі, працював раніше на збагаченому, очищеному від домішок агломераті з керчинських руд, який привозили сюди суднами. Проте зараз руда надходить до Маріуполя передусім із Криворіжжя, а коксівне вугілля — з Донбасу. На цій же сировинній та енергетичній базі в Маріуполі працює ще один потужний металургійний комбінат — імені Ілліча. Металургія Приазовського району забезпечує металом місцеві машинобудівні підприємства, частина продукції експортується морським шляхом.

 

Чорна металургія є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря, води. На місто Кривий Ріг припадає 10 % забруднень атмосфери в Україні. Тому необхідно поліпшити очистку викидів у повітря, переходити на замкнутий цикл використання води.

 

Із середини 1990-х рр. постала проблема постачання галузі коксівним вугіллям, зумовлена значним падінням обсягів його видобутку. Актуальним залишається питання подальшої реконструкції підприємств, які сьогодні функціонують, підвищення частки електро- та киснево-конверторної сталі, прокату в загальному обсязі продукції, урізноманітнення їїасортименту, підвищення якості.

 

Розв'язуючи ці проблеми, Україна й надалі повинна залишатися одним з найбільших у світі виробників чорних металів, експорт яких давав їй у 2000-2008 роках майже третину валютних надходжень.

 

Чи знаєте ви, що...
За рівнем концентрації виробництва чорних металів Україна посідає одне з перших місць у світі: 98 % чавуну і 97 % сталі виробляють підприємства, які щороку виплавляють понад 1 млн т. Усі вони належать до найбільших промислових підприємств.Создан 15 мая 2014