МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ

Алюміній
Алюмі́ній (Al) — хімічний елемент III групи періодичної системи, йогоатомний номер 13, відносна атомна маса 26,9815. В природі існує єдиний стабільний ізотоп 27Al. Третій за вмістом елемент (і найпоширеніший метал) земної кори (після кисню і кремнію), що становить приблизно 8% від її маси.

Алюміній (Al)
Атомний номер 13
Зовнішній вигляд
простої речовини
м'який, легкий,
сріблясто-білий метал
Властивості атома
Атомна маса
(молярна маса)
26,981539 а.о.м. (г/моль)
Радіус атома 143 пм
Енергія іонізації
(перший електрон)
577,2(5,98) кДж/моль (еВ)
Електронна конфігурація [Ne] 3s2 3p1
Хімічні властивості
Ковалентний радіус 118 пм
Радіус іона 51 (+3e) пм
Електронегативність
(за Полінгом)
1,61
Електродний потенціал
Ступені окиснення 3
Термодинамічні властивості
Густина 2,6989 г/см³
Питома теплоємність 0,900 Дж/(K моль)
Теплопровідність 237 Вт/(м К)
Температура плавлення 933,5 K
Теплота плавлення 10,75 кДж/моль
Температура кипіння 2740 K
Теплота випаровування 284,1 кДж/моль
Молярний об'єм 10,0 см³/моль
Кристалічна ґратка
Структура ґратки кубічна
гранецентрована
Період ґратки 4,050 Å
Відношення c/a n/a
Температура Дебая 394,00 K

 


Поширення в природі

Алюміній за розповсюдженням у земній корі займає третє місце. Його вміст в літосфері згідно з А. П. Виноградовим 8,05%. Глобальні запаси алюмінію на Землі (в межахноосфери) становлять 1,2·109 т (2000 р.), термін їх вичерпання за прогнозами Римського клубу — 55 років.

В природі зустрічається винятково у вигляді сполук, входить до складу 270 мінералів. Найбільш розповсюдженими з них є подвійні силікати (польові шпати, слюди та ін.) і продукти їх вивітрювання — глини. З подвійних силікатів найважливіші: калієвий польовий шпат або ортоклаз K[AlSi3O8], натрієвий польовий шпат або альбіт Na[AlSi3O8], кальцієвий польовий шпат або анортит Ca[Al2Si2O8], плагіоклаз (ізоморфні суміші кальцієвого і натрієвого польового шпату: олігоклаз, андезин, лабрадорит); слюди: біотит,мусковіт, цінвальдит і лепідоліт. Близькі до польових шпатів нефелін Na[AlSiO4] і лейцит K[AlSi2O6]. Відомі подвійні силікати кальцію і алюмінію — цоїзит, епідот і везувіан, подвійний силікат магнію і алюмінію — кордієрит. Силікат алюмінію Al2SiO5 зустрічається у вигляді мінералів: кіаніту, силіманіту і андалузиту. З алюмосилікатів, що містятьфлуор можна відмітити топаз Al2(OH, F)2[SiO4].

Оксид алюмінію зустрічається у вигляді корунду і наждаку. Найважливіше джерело добування алюмінію — боксит — складається з мінералів беміту і діаспору AlOOH ігідраргіліту (гібситу) Al(OH)3 (найбільші родовища в Австралії, Бразилії, Гвінеї, Ямайці). Важливим мінералом алюмінію є також кріоліт Na3AlF6.

 

Создан 15 мая 2014