МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ

Станум
Станум або олово (Sn)  — хімічний елемент з атомним номером 50 та атомною масою 118,69 , що утворюєпросту речовину, метал олово (цину). В українській хімічній термінології радянського періоду оловом називали як хімічний елемент, так і його просту речовину, тоді як термін «станум», запроваджений в ходіреформи хімічної термінології, може вживатися лише стосовно хімічного елемента (але не простої речовини). Давня традиційна назва «цина» (що може стосуватися також і цинку[2]) в українській хімічній літературі радянського й післярадянського періоду практично не вживається.

Загальна характеристика

Станум — поширений елемент, його кларк у земній корі О,8·10-3 % за масою. Він має тенденцію до накопичення в пізніх продуктах еволюції магматичних розплавів — пегматитах, а також в гідротермальних утвореннях. Відомо понад 20 основних мінералів Стануму, з яких промислове значення мають каситеритSnO2 (78,6 %) — головний мінерал олов'яних руд, а також станін Cu2FeSnS4 (27,7 %), тиліт PbSnS2 (30,4 %),франкеїт Pb5Sn3Sb2S14 (17 %) і циліндрит Pb3Sn4Sb2S14.

Проста речовина Стануму, олово - м'який сріблясто-білий метал, стійкий до хімічних реаґентів. Його густина5846 кг/м3, tплав. 231,9 °C; tкип 2620 °C, питомий електричний опір 0,115·10-6 Ом·м (20 °C). Межа міцностіпри розтягненні 16,6 МПа, відносне подовження 80-90 %, твердість за Брінеллем 38,3-41,2 МПа.

Олово має три алотропні видозміни: звичайне - біле (тетрагональне), крихке (ромбічне) - утворюється при температурі понад 160 °C, сіре (кубічне). Остання модифікація - неметал, має структуру алмазу, стійка до -13 °C, найшвидший перехід з білого олова в сіре відбувається при -48 °C.
Создан 15 мая 2014